אבן עזרא על קהלת י כ

<< אבן עזרא על קהלת • פרק י
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


גם במדעך - אע"פ שהמלך נער, השמר לך שלא תקללנו אפילו ב"מדעך". ועניינו בלבך ובמחשבותיך שאתה יודע אותם לבדך ובמקום הסתר אל תקלל עשיר כי אם ישמע המלך יזיקך בכחו והעשיר בעשרו:

כי עוף השמים - דרך משל כמו כי היא שמעה את כל ובעל כנפים הוא עוף השמים והענין כפול: