אבן עזרא על קהלת ד יד

<< אבן עזרא על קהלת • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


(יד) כי — יתכן שיהיה הילד שהוא חכם מלך, ואפי' שיהיה בבית הסורים, והמלה חסרת אל"ף, כמו מלפנו מבהמות ארץ שהוא מן ואאלפך חכמה. וזה הילד כמו יוסף, שחכמתו שמתהו לאדון. ואמר שלמה: אל תתמה איך יצא החכם מדבר להפך, כי גם הזקן שהוא מלך נולד רש, כענין ערום יצאתי מבטן אמי: