אבן עזרא על קהלת ד יב

<< אבן עזרא על קהלת • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


(יב) ואם יתקפו - אם יתחזק עליו אדם אחד השני' יעמדו נגדו, ומלת יתקפו מן הפעלים היוצאים כמו תתקפהו לנצח ובא חסר נו"ן או ה"א כמו וזה שמו אשר יקראו, ויש אומרים כיוי"ו של יתקפו נוסף וזה רחוק לא ימצא וי"ו נוסף בסוף המלה כי אם בשמות לבדם כמו למעינו מים בנו בעור:

והחוט המשולש - אם ענין ואין שני הוא העזר יהיה המשולש הבן כענין לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער: