אבן עזרא על קהלת ב יב

<< אבן עזרא על קהלת • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


(יב) ופניתי - הענין, אני התעסקתי בחכמה ובהוללות, שהוא היין בעבור שהמשתכר ממנו יתהולל וישתגע, וסכלות הוא הבנין וקנות ההון. כי מה האדם, כענין ה' מה אדם ותדעהו וכן מה אנוש כי תזכרנו. והענין, כאשר ראיתי שמיך וירח וכוכבים, שהעולם כמו תחת כוכב אחד עומד, אמרתי מה אנוש כי תזכרנו ועשית לו גדולה ומעלה יתירה. והענין, כי מה יכולת תהיה באדם שיבוא אחרי המלך, וכל מה שיעשה כבר עשוהו אחרים. ויחסר מלת העושים, כמו ויאמר ליוסף שלא זכר שם האומר, וכן אשר ילדה אותה ללוי ורבים כמוהם. ויש אומרים כי המלך מן וימלך לבי עלי, והענין כי מה הענין והתשובה שיבא אחרי העצה וירדוף אחרי כל אשר עשו הקדמונים. ואיננו נכון: