אבן עזרא על קהלת ב ח

<< אבן עזרא על קהלת • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


(ח) כנסתי - חברתי כמו לך כנוס את כל היהודים, ומלת סגולה דבר נחמד שמור להתפאר בו כמו האבנים היקרות הנמצאות אצל המלכים ודברים נחמדים ימצאו במדינה אחת לבדה,וענין שדה ושדות הם הנשים ויורה עליו ותענוגות בני האדם, ועוד שהזכיר דברי כל תאוות העולם, מבניין ונטיעה ומקנה וסגולה ושמוע שירים ואין זכרון לנשים, ונחלקו המפרשי' במלת שדה והטוב שבכולם שהוא מן שדד הנשים השדודות הנלקחות בחזק בשוד ושביה שיבחר מהן כפי תאותו וענין שדה ושדו' אחת ורבות כמו רחם רחמתים לראש גבר בעלת רחם אשה אחת ושתים והענין שלא תאמר אחת לבדה כי יש מי שתפש שתים: