אבן עזרא על משלי כד כ

"כי לא תהיה אחרית" - וסוף לרע. והטעם - לא יישאר לו בן ונכד אחרי מותו.

"נר" - שתמות נפשם טרם קיצם.