אבן עזרא על משלי כד


פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תארוב" - אל תאוה לרשע שיהא אורב לנוה צדיק.

פירוש אחר: אל תארוב את הרשע לנוה הצדיק להרגו.

"רבצו" - מקום שירבצו שם עדריו.

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שבע" - כעניין (תהלים לד כ): "רבות רעות צדיק",

"וקם" - כנגד "ומכלם יצילנו ה'"

"ייכשלו ברעה" - שחושבים על הצדיק.

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תשמח" - הזהיר שלא ישמח אדם על גזרת ה', אפילו יהיה אויבו.

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורע בעיניו" - כלומר, איננו חפץ שתשמח כשתיקח נקמה ממנו. "והשיב מעליו אפו" - כשתשמח בהיכשלו. והשבת האף - שיבטל הגזירה, וירחם עליו כאשר לא תרחמהו.

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תתחר" - תתערב בהם לעשות כמעשיהם.

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא תהיה אחרית" - וסוף לרע. והטעם - לא יישאר לו בן ונכד אחרי מותו.

"נר" - שתמות נפשם טרם קיצם.