אבן עזרא על משלי יא לא

(משלי יא לא): "בארץ ישולם" - בעודו חי ישלם לו השם מעשה הטוב:

"אף" - כמו כן הרשעים ישולם שכר פעולתם טרם מותם, כענין (דברים ז י): "אל פניו ישלם לו":