אבן עזרא על משלי יא


פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי יא לא): "בארץ ישולם" - בעודו חי ישלם לו השם מעשה הטוב:

"אף" - כמו כן הרשעים ישולם שכר פעולתם טרם מותם, כענין (דברים ז י): "אל פניו ישלם לו":