אבן עזרא על משלי א


פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי א ז): "יראת" - יודיע כי ראשית הדעת והמוסר הוא שיהיה ירא שמים; אף על פי שחכמת היראה והמוסר אוילים יבוזו, אין ראוי לבוז אותם; על כן אחריו -

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי א ח): "שמע בני מוסר... תורת אמך" - כי האשה חכמה מורה הדרך הישרה לבנה, כבת שבע, שהיא יסרה (משלי לא א): "למואל".

ומלת "אַל" לשון פיוס מן המענה, ומהם (משלי ל לא): "אלקום עמו", (משלי יב כח): "אל מות".