אבן עזרא על בראשית מז כט

אבן עזרא על בראשית • פרק מז >>
א • ו • יג • טו • טז • יט • כא • כו • כז • כט • ל • לא • 


ויחי.

שים נא ידך — מפורש בדברי אליעזר. גם חסד ואמת: