אבן עזרא על בראשית מד כח

| אבן עזרא על בראשיתפרק מ"ד • פסוק כ"ח |
ב • ה • טז • יח • כ • כא • כב • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


אך טרף טרף — והעד, כי לא ראיתיו עד הנה: