אבן עזרא על בראשית מב ב

<< אבן עזרא על בראשית • פרק מב
א • ב • ד • ו • ז • ט • יא • טז • יט • כא • כג • כה • כו • כז • לג • לו • לז • 


ושברו — וקנו לנו שבר: