אבן עזרא על בראשית ל כא

<< אבן עזרא על בראשית • פרק ל
א • ב • ג • ו • ח • יא • יג • יד • טו • כ • כא • כג • כו • כז • כח • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • 


ואחר ילדה בת — יש אומרים כי עם זבולון היתה בבטן אחת: