אבן עזרא על בראשית כט לד

אבן עזרא על בראשית • פרק כט >>
ב • ג • ד • ו • ט • יב • יג • יד • טו • יז • כ • כז • לב • לד • לה • 


ילוה אישי — כמו "ונלוו עליך" (במדבר יח, ד):