אבן עזרא על בראשית יג טו

אבן עזרא על בראשית • פרק יג
א • ב • ג • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • טו • יח • 


לך אתננה — בדיבור. וכן: "ונתן אותם על ראש השעיר" (ויקרא טז כא):