אבן עזרא על בראשית ח יט

אבן עזרא על בראשית • פרק ח >>
א • ב • ג • ה • י • יא • יב • יג • יז • יט • כ • כא • כב • 


למשפחותיהם — כמו למינם. ויש אומרים שהולידו בתבה, וכל משפחה יצאה ולא התערבה באחרת, וזה איננו רחוק: