ביאור:מפרי פי איש

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
בכמה מקומות בספר משלי נזכר הביטוי "מפרי פי איש":

  • משלי יב יג: " "בפשע שפתים מוקש רע, ויצא מצרה צדיק" ( פירוט ).  "מפרי פי איש ישבע טוב, וגמול ידי אדם ישוב לו" ".
  • משלי יג ב: " "מפרי פי איש יאכל טוב, ונפש בגדים חמס. נצר פיו שׁמר נפשׁו, פשׂק שׂפתיו מחתה-לו" ( פירוט ) ". מתאוה ואין נפשו עצל, ונפש חרצים תדשן" ".
  • משלי יח כ: " "מפרי פי איש תשבע בטנו, תבואת שפתיו ישבע. מות וחיים ביד לשון, ואהביה יאכל פריה" ( פירוט )"

"פרי" בתנ"ך הוא משל לאחד משני דברים: תוצאה טבעית של פעולה, או גמול מה' על פעולה ( פירוט ). מהי המשמעות של "מפרי פי איש" כאן?:

  • במשלי יב יד, נראה שהכוונה לגמול מה', כפי שניתן ללמוד מהחצי השני של הפסוק: "מפרי פי איש ישבע טוב, וגמול ידי אדם ישוב לו"; הפסוק בא ללמד, שאדם מקבל שכר מה', לא רק על מעשים טובים שהוא עושה, אלא גם על דיבורים טובים - דברי חכמה, דברי עידוד ונחמה לאנשים בצרה, דברי שלום והרגעה לאנשים במריבה, ועוד ( פירוט ).
  • גם במשלי יג ב, נראה שהכוונה לגמול מה', כפי שניתן ללמוד מהחצי השני של הפסוק: "מפרי פי איש יאכל טוב, ונפש בגדים חמס";  נפש = הצד החומרי של החיים ;  חמס = רע וקלקול ; "ונפש בוגדים חמס" = הבוגדים "יאכלו" חמס, כלומר - "ייהנו" ממעשים רעים שיעשו נגדם. הפסוק בא ללמד, שהאדם מקבל גמול "חומרי" על השימוש שהוא עושה בכוח הדיבור: אם הוא מדבר דברים טובים, הוא "יאכל טוב" ; ואם הוא מדבר דברים שנועדו להטעות ולבגוד, נפשו תאכל "חמס" ( פירוט ).
  • במשלי יח כ, נראה שהכוונה לתוצאה טבעית, כפי שניתן ללמוד מהקבלה בין הפסוק הבא (יח21) לבין פסוק אחר שבו נזכר ביטוי דומה. נקרא שוב את שני הפסוקים: "מפרי פי איש תשבע בטנו, תבואת שפתיו ישבע. מות וחיים ביד-לשׁון, ואהביה יאכל פריה". בפסוק אחר (כז18) נאמר: "נוצר תאנה - יאכל פריה , ושומר אדוניו - יכובד"; שם הכוונה לתוצאה טבעית של הנאמנות לאדון או של האיפוק ( פירוט ); לפי זה, ייתכן שגם בפסוקנו הכוונה לתוצאה טבעית ( פירוט ).

ראו: פסוק נוסף שבו דיבור נמשל לפרי .

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-09-15.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/mjly/mpri_pi_ij