ביאור:שיר השירים ח יא
בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:שיר השירים ח יא.


כרם היה לשלמה בבעל המון

עריכה

(שיר השירים ח יא): "כֶּרֶם הָיָה לִשְׁלֹמֹה בְּבַעַל הָמוֹן, נָתַן אֶת הַכֶּרֶם לַנֹּטְרִים, אִישׁ יָבִא בְּפִרְיוֹ אֶלֶף כָּסֶף"

כרם היה לשלמה במקום שנקרא בעל המון, והוא נתן את הכרם לנוטרים שישגיחו עליו ויטפחו אותו, והם אכן עשו עבודה טובה, פריו של הכרם היה כל-כך משובח עד שהוא נמכר במחיר גבוה, איש יביא בפריו אלף כסף.

דקויות

עריכה

בעל המון הוא שם של מקום, כמו (יהושע יא יז): "בַּעַל גָּד", (שמואל ב יג כג): "בעל חָצוֹר"ועוד.

נטירה היא נצירה - שמירה פעילה, השגחה וטיפוח . הפועל מתייחס במיוחד לשמירה על כרמים או מטעים, כמו ב (ישעיהו כז ג): "אֲנִי ה' נֹצְרָהּ, לִרְגָעִים אַשְׁקֶנָּה פֶּן יִפְקֹד עָלֶיהָ; לַיְלָה וָיוֹם אֶצֳּרֶנָּה", וב (משלי כז יח): "נֹצֵר תְּאֵנָה יֹאכַל פִּרְיָהּ, וְשֹׁמֵר אֲדֹנָיו יְכֻבָּד"( פירוט ).

הדוברים בפסוק זה הם, כנראה, אחיה של הכלה, שאמרו בפסוק ט: "אחות לנו קטנה...". כבר בתחילת הספר, סיפרה הכלה שאחיה מכריחים אותה לנטור את הכרמים, (שיר השירים א ו): "אַל תִּרְאוּנִי שֶׁאֲנִי שְׁחַרְחֹרֶת, שֶׁשֱּׁזָפַתְנִי הַשָּׁמֶשׁ; בְּנֵי אִמִּי נִחֲרוּ בִי, שָׂמֻנִי נֹטֵרָה אֶת הַכְּרָמִים, כַּרְמִי שֶׁלִּי לֹא נָטָרְתִּי"( פירוט ). כאן מסבירים האחים מדוע הם עושים זאת - הם רוצים שאחותם תנטור את הכרמים שלהם, כדי שיוכלו את הפירות שלהם ביוקר, כמו שעשה שלמה.

אולם, הפעם האחות לא מסכימה, והיא עונה לאחיה:

(שיר השירים ח יב): "כַּרְמִי שֶׁלִּי לְפָנָי! הָאֶלֶף לְךָ שְׁלֹמֹה, וּמָאתַיִם לְנֹטְרִים אֶת פִּרְיוֹ"

אני לא רוצה לנטור כרמים של אחרים! כרמי שלי לפניי - אני רוצה לטפח את הכרם הפרטי שלי! אני לא מעוניינת למכור את הפירות באלף כסף - את זה אני משאירה לשלמה - האלף לך שלמה; אני גם לא רוצה לקבל משכורת על טיפוח כרמים של אחרים - את זה אני משאירה לנוטרים מקצועיים - ומאתיים לנוטרים את פריו. "מלעגת ואומרת: קח אתה, שלמה, האלף שלך, וירוויחו הנוטרים השוכרים מאתיים. אני אינני רוצה ממון, ולא קרן ורווח, אלא להיות כרמי שלי לפניי, שהתחברתי בו עם דודי, וזהו יותר תענוג לי מכל ממון" (אבן עזרא) .

בפרק א פירשנו, שהכרם הוא גם משל לגוף: הכלה מתלוננת על כך שאין לה זמן לטפח את גופה, כי אחיה מכריחים אותה לשמור על כרמים בקיץ ( פירוט ). לפי זה אפשר לפרש גם כאן: כרם היה לשלמה הוא משל לאלף נשותיו של שלמה, שהוא נתן לנוטרים כדי שיטפחו את גופן בתמרוקים; אולם אני צנועה, ואינני רוצה לתת את גופי למטפחים, אלא כרמי שלי לפניי, אני מטפחת את גופי בעצמי.

הפסוקים שלנו ממחישים את השינוי שהתחולל בכלה: מנערה קטנה וחלשה, שאחיה מכריחים אותה לעבוד בכרמיהם ולא משאירים לה זמן לעצמה, היא הפכה לאישה אסרטיבית, ערכית, היודעת לטפח את רכושה ואת גופה; כל זה, בזכות סיפור האהבה שבינה לבין החתן.

מקורות ופירושים נוספים

עריכה

ייתכן שהפסוק ממשיך את הרעיון של (שיר השירים ח ז): "אִם יִתֵּן אִישׁ אֶת כָּל הוֹן בֵּיתוֹ בָּאַהֲבָה, בּוֹז יָבוּזוּ לוֹ"( פירוט ): "אפשר לפרש שמשמעותו של הכרם אינו כרם ענבים אלא משל לנשותיו של שלמה. הרעיה בפסוקים אלו בָּזָה לשלמה, הנותן לשומריו להשגיח על נשותיו. לעומת זאת, הרעיה גאה בכך שכרמה שלה הוא יחידי, והיא משגיחה עליו ולא מוכנה לתתו לאחרים (ואם רוצים, ניתן לפרש שכנסת ישראל מקנאת לקב"ה במשל זה).  אם מפרשים את הפסוקים הנ"ל כפי שהצגתי, אפשר שהפסוק " אם יתן וגו' " מביע תמיהה על המצב, ששלמה נותן את כל הון ביתו באהבה (שהרי על הנוטרים נאמר "איש יבא בפריו אלף כסף") ואין בזים לו. פסוק ז' כולו מציג איפוא ניגוד: מצד אחר מים רבים לא יכולים לכבות את האהבה, אבל מצד שני, כשאדם נותן את כל הון ביתו בעבור האהבה, אין בזים לו!" (פלוני בן פלונית, 1.5.2003).

איש יביא בפריו אלף כסף

עריכה

המפרשים פירשו:

1. שהנוטרים משלמים אלף כסף תמורת הזכות להשתמש בפרי הכרם (אבן עזרא) ; אולם לפי זה היה ראוי לקרוא להם "שוכרים".

2. או שהם מקבלים אלף כסף תמורת הפירות שהם מקבלים כשכר על שמירתם: "היה לו כרם במישור, שמצויים שם המון עם רב, ועל כי חשש מגניבה - מסרו לשומרים מחולפים בזה אחר זה, באופן שכל שומר בזמנו יביא לעצמו אלף כסף, וזהו בעבור חלקו בפרי הכרם בשכר השמירה" (מצודת דוד) ; אולם לפי זה היה ראוי לקרוא להם "שומרים".

3. לענ"ד, השורש נטר, כמו השורש נצר, מציין השגחה וטיפוח; הנוטרים מטפחים את הכרם עד שהפרי שלו שווה אלף כסף.

הנמשל

עריכה

רש"י פירש על-פי הנמשל: "בבעל המון - בירושלם שהיא רבת עם והמון רב. בעל - לשון מישור כמו (יהושע י"ב) מבעל גד בבקעת הלבנון. נתן את הכרם לנטרים - מסרה ליד אדונים קשים בבל מדי יון ואדום במדרש שיר השירים מצאתי מקצת סמך על נוטרים הללו שהם המלכיות. איש יבא בפריו - כלומר כל מה שיכלו לגבות מהן גולגליות וארנוניות ואנפרות הכל גבו מהם להביא לתוך ביתם. כרמי שלי לפני - ליום הדין יביאם הקב"ה במשפט ויאמר כרמי אף על פי שמסרתיו בידכם שלי הוא ולפני בא כל מה שחטפתם לכם את פריו ולא נכחד ממני מה שגביתם מהם. והם אומרים האלף לך שלמה - אלף הכסף שגבינו מהם הכל נחזיר. ומאתים לנטרים את פריו - ועוד נוסיף הרבה משלנו ונתן להם לראשיהם וחכמיהם כענין שנאמר (ירמיהו ט"ו) תחת הנחשת אביא זהב. לנוטרים את פריו - אלו תלמידי חכמים ואותם תשלומים לתלמידי חכמים כמו שנאמר (ישעיהו כ"ג) כי ליושבים לפני ה' יהיה סחרה ואתננה של צור. ויש לפרש ומאתים לנוטרים את פריו כדין הנהנה מן ההקדש שמשלם קרן וחומש אף אנו נשלם על קדש ישראל לה' על ראשית תבואתו קרן וחומש חמשו של קרן ומאתים הם חומשו של אלף" ( רש"י )

"כל 'שלמה' האמורין בשיר השירים קדש: שיר למי שהשלום שלו, חוץ מזה: כרמי שלי לפני האלף לך שלמה; שלמה – לדידיה, ומאתים לנוטרים את פריו – רבנן (לרבנן הניחם, ויעסקו בתורה אחד מששה שבהם)" ( בבלי שבועות לה: ) .

עוד על המילה המון, ראו  המון אנשים והמון קולות .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

עריכה
 • קדמות שיר השירים / שמואל שביב : בשל חשיבות דבריו נביא כאן את עיקרם: "טור-סיני הצליח, לדעתי, להראות ששיר הכרם בישעיהו ה' מבוסס על השיר החותם את שיר השירים: "כרם היה לשלמה בבעל המון" (שה"ש ח', יא) ... ( cache )
 • שיר השירים ח', יא : 29 יוני 2009 ... כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) * * * כֶּרֶם הָיָה לִשְׁלֹמֹה בְּבַעַל ... ( cache )
 • פירוש על שיר השירים לרבינו שמואל בן מאיר (הרשב"ם) / אהרן יעללינעק : כרם היה לשלמה בבעל המון, ועוד זאת היא מתאוננת על אוהבה אשר התרחק. כרם אחד היה לשלמה באותו מקום הקרוי 'בעל המון', ואותו כרם היה טעון בכל שנה יין שוה אלף כסף, ונתן המלך ... ( cache )
 • הסיום של שיר השירים : ואז פונה האחות הקטנה אל המלך שהשלום שלו ואומרת לו: אדוני המלך כרם היה לשלמה בבעל המון", אתה זוכר את הכרם שהיה לך פה? "נתן את הכרם לנוטרים איש יביא בפריו אלף כסף". ( cache )
 • קהלת רבה ב, ז : "נטעתי לי כרמים", שנאמר: "כרם היה לשלמה בבעל המון". פירוש המדרש. "הִגְדַּלְתִּי מַעֲשָׂי בָּנִיתִי לִי בָּתִּים נָטַעְתִּי לִי כְּרָמִים". אמר שלמה: "הגדלתי מעשי" ממעשה ... ( cache )
 • [http://www.youtube.com/watch?v=yfdFE2gmv-w שיר השירים פרק ח - עדשת-חפץ -עדשת לוויןג€� - YouTube] : 4 מרץ 2012 ... יא כרם היה לשלמה בבעל המון, נתן את-הכרם לנטרים: איש יבא בפריו, אלף כסף. יב כרמי שלי, לפני; האלף לך שלמה, ומאתים לנטרים את-פריו. יג היושבת בגנים, חברים ... ( cache )
 • משל הכרם : יש כאן הקבלה - כרם היה לשלמה בבעל המון, מקביל לשירת דודי לכרמו. פסוק זה מופיע בשיר השירים, אך שם נאמר כרם היה לשלמה, וכאן כרם היה לידידי. אך גם בזה יש הקבלה, שמו השני ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- שיר השירים פרק ח : ... כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום: (יא) כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף: (יב) כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו: (יג) ... ( cache )
 • זוהר חדש בראשית פרשת נח - הזוהר היומי : עבר כל יומא צריך למבדק גופיה מה דעבד בההוא יומא ואי צריך יעשה מיד תשובה עליו קודם שיישן: ת"ר מאי דכתיב כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנוטרים איש יביא בפריו אלף ... ( cache )
 • כרם מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 14 | Responsa : סימן יא [ יא ] כרם היה לשלמה בבעל המון. אלו עשרת השבטים שבאו עליהם גוים המונים. שנאמר הוי המון עמים רבים וגו' (ישעיה י"ז י"ב). נתן את הכרם לנוטרים. זה נבוכדנצר שעמד והחריב ... ( cache )
 • כסף = רצון, ואמצעי לביטוי כמותי שלו : ... שיר השירים ח ט: "אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז "; שיר השירים ח יא: "כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף ... ( cache )
 • שיר השירים : לפיכך, אפשר לפרש כי כשישעיהו כותב "כרם היה לידידי בקרן בן-שמן" (ישעיה ה' 1) הוא רומז לדברי המשורר " כרם היה לשלמה בבעל המון" (שיר השירים ח' 11), תוך כדי משחק בשמו השני ... ( cache )
 • פרשת השבוע : 6 אוגוסט 2010 ..."כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים איש יביא בפריו אלף כסף. כרמי שלי לפני, האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו". ברור שפסוקים אלו מתכתבים ...
 • גלגל המזלות,מזלות,, תפילה לזיווג : כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים. איש יבא בפריו אלף כסף. כרמי שלי לפני. האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו. היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני ... ( cache )
 • מדרש רבה - קהלת : ... (מלכים א' י') ויעש המלך כסא שן גדול וגו' בניתי לי בתים הה"ד (שם ט') ויהי מקץ עשרים שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים נטעתי לי כרמים שנא' (שיר ח') כרם היה לשלמה בבעל המון: ... ( cache )
 • מדרש רבה מגילת קהלת - פרשה ב : בניתי לי בתים. הדא הוא דכתיב: (שם ט') ויהי מקץ עשרים שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים. נטעתי לי כרמים. שנאמר: (שיר ח') כרם היה לשלמה בבעל המון: א. [ה] עשיתי לי גנות ופרדסים ... ( cache )
 • שיר השירים : יא כרם היה לשלמה בבעל המון, נתן את-הכרם לנוטרים: איש יביא בפרייו, אלף כסף. יב כרמי שלי, לפניי; האלף לך שלמה, ומאתיים לנוטרים את-פרייו. יג היושבת בגנים, חברים מקשיבים ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - קהלת רבה; : "נטעתי לי כרמים" - שנאמר כרם היה לשלמה בבעל המון (שה"ש ח) וכו'. "קניתי עבדים ושפחות" - וכתיב כל הנתינים ובני עבדי שלמה (נחמיה ז). "ובני בית היה לי" - שנאמר וכלכלו הניצבים ... ( cache )
 • more "כרם היה לשלמה בבעל " :
 • שיר השירים פרק ח (כתיב מסורה) ג€“ ויקיטקסט : 8 מאי 2007 ... אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. {ס}. כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף. כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ... ( cache )
 • more "המון נתן את הכרם " :
 • more "לנטרים איש יבא בפריו " :
 • Shir Hshirim Song of Shlomo / Song of Solomon Chapter 8 : 8:11כרם היה לשׁלמה בבעל המון נתן את־הכרם לנטרים אישׁ יבא בפריו אלף כסף ׃. Kerem hayah liShlomoh bevaal hamon natan et-hakerem lanotrim ish yavi befiryo elef ... ( cache )
 • כסף לא יכול לקנות אהבה : ... הפסוקים הנ"ל כפי שהצגתי, אפשר שהפסוק " אם יתן וגו' " מביע תמיהה על המצב, ששלמה נותן את כל הון ביתו באהבה (שהרי על הנוטרים נאמר "איש יבא בפריו אלף כסף ") ואין בזים לו. ( cache )
 • more "יבא בפריו אלף כסף " :
 • שיר השירים ח יב : 29 יוני 2009 ... כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) * * * כַּרְמִי שֶׁלִּי לְפָנָי הָאֶלֶף לְךָ שְׁלֹמֹה ... ( cache )
 • Shabbat Shalom The weekly parsha commentary : המתח בין גישת "ש-ל-מ" ובין גישת הזוג מגיע לשיאו בסוף השיר: אחד מבני הזוג מעיר: "כרמי שלי לפני, האלף לך שלמה" משתקפות כאן התחרות ודחייה, ורבים מזמן הצביעו על הרמז לאלף ... ( cache )
 • הרב אלעזר גולדשטיין : אלא הא דאמר שמואל: מלכותא דקטלא חד משיתא בעלמא לא מיענשא, שנאמר: "כרמי שלי לפני, האלף לך שלמה" - למלכותא דרקיעא, "ומאתים לנוטרים את פריו" - למלכותא דארעא.
 • ידיעון 2675 פר' שלח לך > Beerot Yitzchak > בארות יצחק - ידיעון : נתן את הכרם לנוטרים איש יביא בפריו אלף כסף; כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתיים לנוטרים את פריו" (שם, יא-יב). אם כן, שני מקורות בפנינו, המדגימים שימוש שונה בתכלית בצמח ... ( cache )
 • ינואר : 30 ינואר 2012 ... הדבר בא לידי ביטוי בכל מיני פסוקים, הן בהתחלה (כרמי שלי לא נטרתי); והן לקראת הסוף, כאשר האהוב פודה אותה (" כרמי שלי לפני ג€“ האלף לך שלמה...). העלילה ... ( cache )
 • שיר האהובה לאהובהּ / איתי אליצור ֲ« מוסף "שבת" ג€“ לתורה, הגות ספרות ואמנות : 6 אפריל 2011 ... וכנגד זה היא אומרת לשלמה בסוף המגילה, בפסוקי הסיכום שלה: "כרמי שלי לפני, האלף לך שלמה". נמצא, שהמסגרת של המגילה עוסקת בשלמה בעוד שהמגילה כולה ... ( cache )
 • דף קשר מספר 886 - על אחריות המדינה לגורל אזרחיה / יצחק ברט : "מלכותא דקטלא חד משיתא בעלמא ג€“ לא מיענשא, שנאמר ' כרמי שלי לפני, האלף לך שלמה' ג€“ למלכותא דרקיעא, 'ומאתיים לנוטרים את פריו' ג€“ למלכותא דארעא" (שבועות לה:). ( cache )
 • ביאור:בבלי שבועות דף לה ג€“ ויקיטקסט : 2 יוני 2009 ... כל 'שלמה' האמורין בשיר השירים קדש: שיר למי שהשלום שלו, חוץ מזה (שיר השירים ח יב) כרמי שלי לפני האלף לך שלמה [ומאתים לנוטרים את פריו]; שלמה ג€“ לדידיה, ... ( cache )
 • כתב לשום מלכות שאינה הוגנת - הרב דוד ביגמן : ... ולא הדר ביה",(9) "דאמר שמואל: מלכותא דקטלא חד משיתא בעלמא לא מיענשא, שנאמר: 'כרמי שלי לפני האלף לך שלמה' למלכותא דרקיעא, 'ומאתים לנוטרים את פריו' למלכותא דארעא". ( cache )
 • דינא דמלכותא דינא : ... עיין שם [מלכותא דקטלא חד משיתא בעלמא לא מיענשא, שנאמר (שיר השירים ח, יב): 'כרמי שלי לפני, האלף לך שלמה' - למלכותא דרקיעא, 'ומאתים לנוטרים את פריו' - למלכותא דארעא], ... ( cache )
 • לחימה בשבת לאור המקורות / הרב שלמה גורן : "מלכותא דקטלא חד משיתא בעלמא לא מיענשא, שנאמר " כרמי שלי לפני האלף לך שלמה" - למלכותא דרקיע, "ומאתים לנוטרים את פריו" - למלכותא דארעא". ( cache )
 • more "כרמי שלי לפני האלף " :
 • נושא בחירה- חיי הפרט והכלל בראי השירה : "האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו" = שלמה הרוויח אלף שקל כסף מכל שומר, וכל שומר זכה למאתיים, כלומר חמישית מהסכום, כמשכורת על עבודתו. לסיכום ג€“ נראה שהדוד לועג כאן ... ( cache )
 • more "לך שלמה ומאתים לנטרים " :
 • more "ומאתים לנטרים את פריו " :


תגובות

עריכה

יפה מאוד על קיבוץ המידע.

האם יש פה מאמר אקדמי?

-- aner ben ya'acov, 2020-01-27 16:32:56

המאמר לא התפרסם בכתב-עת אקדמי.

-- Erel Segal-Halevi, 2020-01-30 13:14:55


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:כרם היה לשלמה בבעל המון


מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-07-08.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/mgilot/jj-08-1112