תשובות רשב"א/חלק ו/פו

סימן פועריכה

(אמר המגיה בחלק ד סימן קעא)