תשובות רשב"א/חלק ו/פד

סימן פדעריכה

(אמר המגיה בחלק ד סימן שיט)