פתיחת התפריט הראשי

סימן פעריכה

(אמר המגיה בחלק ד סימן קסב)