תשובות רשב"א/חלק ו/פ

סימן פעריכה

(אמר המגיה בחלק ד סימן קסב)