תשובות רשב"א/חלק ו/ע

סימן עעריכה

(אמר המגיה בחלק ד סימן שפט)