תשובות רשב"א/חלק ו/נב

סימן נבעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן שכז)