פתיחת התפריט הראשי

סימן מטעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן שא)