תשובות רשב"א/חלק ו/מט

סימן מטעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן שא)