תשובות רשב"א/חלק ו/מח

סימן מחעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן ש)