תשובות רשב"א/חלק ו/כט

סימן כטעריכה

(אמר המגיה התשובה הינו בחלק ד סימן ריח)