פתיחת התפריט הראשי

סימן כבעריכה

(אמר המגיה הנה הינם בחלק ד סימן ל"ה)