תשובות רשב"א/חלק ו/כב

סימן כבעריכה

(אמר המגיה הנה הינם בחלק ד סימן ל"ה)