פתיחת התפריט הראשי

סימן כעריכה

(אמר המגיה חלק ד סימן צ"ד)