תשובות רשב"א/חלק ו/כ

סימן כעריכה

(אמר המגיה חלק ד סימן צ"ד)