תשובות רשב"א/חלק ד/קלג

סימן קלגעריכה

שאלת: בראובן שלוה מעות משמעון. ושעבד לו כל נכסיו בכלל, ובתים שלו בפרט, להפרע מהם לזמנו. וכשהגיע הזמן, משכן שמעון אותם בתים ללוי בנכייתא. ועכשיו בא ראובן, ותבע ממנו להשיב לו הבתים. ועוד שכר הבתים, שהיו עומדות לשכר. והוא יפרע לו מעותיו. שהוא לא נתן לו רשות למשכנם, אלא להפרע מהם (כלומר: מהם) בכדי מעותיו. ואמרת: כי יש מי שאומרין: הדין עם ראובן. ושמעון חייב לשלם לו שכר הבתים. ואתה אמרת: שאין שמעון חייב לו כלום משכירות הבתים, אלא לוי שדר בהם. ושאלת: הדין עם מי?

תשובה: דברים ברורים אלו: שלוי שדר בהם מעלה השכר לראובן, ולא לשמעון. מאותה שהבאת, דאמרי' בפרק כיצד הרגל (כ"א ע"א): השוכר בית, מראובן, ונמצא של שמעון, מעלה שכר לשמעון. ואין זה צריך לפנים.