פתיחת התפריט הראשי

תרגום שירים ביוונית של פנטליס פנטלידיס - לעברית

העריכה בעיצומה
ספר זה מוגן בזכויות יוצרים עד 1 בינואר שנת 2087

אם אתה בעל זכויות היוצרים נשמח אם תעביר אותו מרשות שאינה שלך לרשות שלך.


Γίνεται - גִֿינֶטֶה ("זה אפשרי")עריכה

  • נא לא להעלות לכאן תרגום של השיר ללא אישור בכתב מיורשי עזבונו הספרותי של פנטלידיס המנוח. הטקסט יימחק.