תפארת ישראל על מדות

פירוש תפארת ישראל - כולל "יכין", "בועז", ו"הלכתא גבירתא".