תכניות מתאר ארציות

תמ"א תיאור מועד פרסום
תמ"א 1 תכנית מתאר ארצית כוללת למדינת ישראל
תמ"א 2 ??
תמ"א 3 תמ"א לדרכים 01.09.76
תמ"א 4 תמ"א חלקית - נמל תעופה לוד 21.02.59
תמ"א 5 דרך מהירה תל-אביב שדה תעופה לוד 15.12.1965
תמ"א 6 חלוקת האוכלוסיה במדינה - תחזית התמורות בחלוקת האוכלוסין במדינה כחלק מתכנית המתאר הארצית 1975
תמ"א 7 תמ"א למוסדות 29.06.75
תמ"א 8 תמ"א לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף 21.06.81
תמ"א 10 תחנות כח ורשת חשמל אתר השרון 26.02.72
תמ"א 11 תמ"א לאיגום, להחדרה ולניצול מים עיליים 03.03.84
תמ"א 12 מפעלי תיירות ונופש 09.01.83
תמ"א 13 תמ"א חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיה 11.11.81
תמ"א 14 תמ"א חלקית לאתרי כריה וחציבה לחומרי גלם לבניה ולסלילה - אתרי מחוז צפון 9.4.98
תמ"א 15 תפרושת שדות התעופה פברואר 2000
תמ"א 16 תמ"א לסילוק אשפה 02.03.89
תמ"א 18 תמ"א לתחנות תדלוק 22.08.76
תמ"א 19 בתי עלמין 17.12.87
תמ"א 21 אתרי מלחמת העצמאות 14.11.82
תמ"א 22 יער וליעור
תמ"א 23 תמ"א למסילות ברזל 06.01.1987
תמ"א 24 בתי סוהר 07.04.82
תמ"א 27 מלט
תמ"א 28 תמ"א לתחנת מימסר לשידורי רדיו של תאגידי השידור של ממשלת ארה"ב "קול אמריקה" - שלב א' - דרכים
תמ"א 29 תכנית לאתרי הנצחה למחוזות ירושלים וחיפה פברואר 1995
תמ"א 30 תמ"א לדום מפרץ חיפה 1.1.08
תמ"א 31 תוכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, פיתוח ולקליטת עליה 04.05.2000
תמ"א 31א תוכנית מתאר ארצית לדרכים 04.05.2000
תמ"א 32 תמ"א למשק הגפ"מ - גז פחמימני מעובה 13.07.2000
תמ"א 33 תמ"א להקמת אתרים לדיור מיידי וזמני 1991
תמ"א 34 תמ"א למשק המים - ביוב 19.06.03
תמ"א 35 תמ"א משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור
תמ"א 36 תקשורת מתקנים קטנים
תמ"א 37 תוכנית מתאר ארצית לגז טבעי 28.02.01
תמ"א 38 תמ"א לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה 14.04.05
תמ"א 39 תמ"א חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלון 17.11.2005