תוספתא נדרים פרק א הלכה ד

הלכה קודמתתוספתאסדר נשיםתוספתא נדריםמשנה נדריםהלכה הבאה

תוספתאעריכה

רבן שמעון בן גמליאל אומר: האומר "מוהי1", ו"דאמר מוהי", הרי אלו כינויין לשבועה:

שינויי נוסחאותעריכה

הערה 1: בדפוסים: "מוהה".

  • הגר"א מגיה:
האומר "במוהי", לא אמר כלום. והאומר "מוהה", "מוהי", הרי אלו כינויין לשבועה.