תולדות תנאים ואמוראים/ג/ר' גמליאל ברבי חנינא


ר' גמליאל ברבי חנינאעריכה

נזכר קה"ר פ"ה-יב בעי קומי ר' מונא, ונראה שצ"ל ר"ג בר' אינינא.