תו"א על ירמיהו יז ז

| תו"א על ירמיהופרק י"ז • פסוק ז' |
ז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


ירמיהו י"ז, ז':

בָּר֣וּךְ הַגֶּ֔בֶר אֲשֶׁ֥ר יִבְטַ֖ח בַּיהֹוָ֑ה וְהָיָ֥ה יְהֹוָ֖ה מִבְטַחֽוֹ׃


(ירמיהו יז ז): "ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו" -

  • (פאה פרק ח משנה ח): "מי שיש לו חמשים זוז והוא נושא ונותן בהן הרי זה לא יטול. וכל מי שאינו צריך ליטול ונוטל אינו מת מן הזקנה עד שצריך לבריות. וכל מי שהוא צריך ליטול ואינו נוטל אינו מת מן הזקנה עד שיפרנס לאחרים משלו, ועל זה נאמר ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו"