תבנית:ר3


הפסקה בתוך פסוק בטעמי אמ"ת החריג במורכבותו ובכמותו, שניתן לחלק אותו לארבעה צלעות מובהקים או ליותר. הטקסט יתחיל בתחילת השורה הבאה בלי הזחה (כמו בתחילת הפסוק). שימוש בולט מיד לאחר כותרת ממורכזת בספרים משלי ואיוב.