תבנית:פרשה-מרכז

כותרת ממורכזת בספרי אמ"ת (בספרים איוב ומשלי).