תבנית:ציטוט השבוע 2016 5

Cquote2.svg ...דאיתא דהרוחניות והנשמה של אדם נקראים בשם 'שֵמות', דעיקר השם הנקרא לאדם כגון "ראובן" או "שמעון" -- זה השם הוא להנשמה ולא להגוף. והחקירה לזאת הוא שאנו רואים אדם שהוא ישן ורוצים להקיצו משינתו, אם דוחפים את גופו לבלתי יקראו אותו בשמו הוא יותר בקושי להעירו מאם היו קוראים אותו בשמו. וזהו מחמת כשאדם ישן אזי נשמתו עולה למעלה ויוצאת מגופו ולכן בקושי להקיצו משינתו ע"י דחיפת הגוף, משא"כ אם קוראים אותו בשמו. Cquote1.svg
נועם אלימלך, פרשת שמות