תבנית:ציטוט השבוע 2016 16

Cquote2.svg ..וכאשר כתבתי נראה עיקר, דהירושלמי הוא עיקר כנגד מסכת סופרים, כי מסכת סופרים נתחבר בדורות האחרונים ולא הובא מדבריו בתלמוד. וגם הסברא נותנת כן כדפרשתי לעיל... Cquote1.svg
רבינו אשר, הלכות קטנות - ספר תורה, סי' יג