תבנית:ציטוט השבוע 2016 14

Cquote2.svg מי שאינו אזרח ישראלי או עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950, ונמצא בישראל, בלי רישיון ישיבה (בחוק זה – שוהה שלא כדין), יורחק מישראל בהקדם האפשרי אלא אם כן יצא מרצונו קודם לכן. Cquote1.svg
חוק הכניסה לישראל, סעיף 13