תבנית:ממ משנה


תחביר עריכה

ללא ביאור עריכה

  • {{ממ משנה|ברכות|ט|ב}}

(משנה, ברכות ט, ב)

  • {{ממ משנה|ברכות|ט|}}

(משנה, ברכות ט)

עם ביאור עריכה

  • {{ממ משנה|ברכות|ט|ב|ביאור=כן}}

(משנה מבוארת, ברכות ט, ב)

  • {{ממ משנה|ברכות|ח||ביאור=כן}}

(משנה מבוארת, ברכות ח)

הפניה חוזרת עריכה

  • {{ממ משנה|ברכות|ט|ב|מסכת=ללא}}

(ט, ב)