תבנית:הפניה-גמ

הפניה לדף גמרא בציון העמוד בנקודות -

עמוד א=.

עמוד ב=:.

דוגמה: {{הפניה-גמ|ברכות|לח|א}}

{{הפניה-גמ|חגיגה|ד|ב}}

תוצאה:

(דף לח.)
(דף ד:)

אם רוצים שייכתב שם המסכת ניתן להוסיף פרמטר מסכת=כן.

דוגמא: {{הפניה-גמ|ברכות|לח|א|מסכת=כן}}

{{הפניה-גמ|חגיגה|ד|ב|מסכת=כן}}

{{הפניה-גמ|ב"ב|קכד||עיין שם|מסכת=כן}}

תוצאה:

(ברכות דף לח.)
(חגיגה דף ד:)
(בבא בתרא דף קכד עיין שם)

ראו גם עריכה