שרשים אות הצדי

כדי לראות ערך בספרים אחרים - לחץ על הערך עם העכבר

אות הצדי


צנף