שרשים אות הבית

כדי לראות ערך בספרים אחרים - לחץ על הערך עם העכבר

אות הבית

בהט

  • "בַּהַט ושש" (אסתר א ו). אמרו שהוא הנקרא בערבי בלנ"ט והוא דומה לשיש.

ביר

  • ביר (באר)
"כהקיר בַּ‏יִר מימיה" (ירמיהו ו ז). כמו באר.
  • בירה
"שושן הַבִּירָה" (אסתר א ב). "כי לא לאדם הַבִּירָה" (דברי הימים א כט א). פירוש ארמון. ואמר "ויבן ביהודה בִּירָנִיּוֹת וערי מסכנות" (דברי הימים ב יז יב). בנו"ן נוספת והיו"ד ליחש כיו"ד "נשים רחמניות" (איכה ד, י), "וכשנים קדמוניות" (מלאכי ג, ד). ופירושו ארמונות.