ערכי לשון הקודש - בהט

ערכי לשון הקודשאות הביתערך: בהט


ספר השרשים לרד"ק

  • "בַּהַט ושש" (אסתר א ו). אמרו שהוא הנקרא בערבי בלנ"ט והוא דומה לשיש.

מחברת מנחם

  • "בַּהַט ושש" (אסתר א ו). מרצפת אבני יקרה היא.

ערכי מצודת ציון


מקורות נוספים

הערות שוליים