שמירת הלשון/חלק שני

ענייני שמירת הלשון לפי סדר פרשיות התורה:
חתימת הספר