שמות רבה מח ו

ו. עריכה

ד"א "רְאוּ קָרָא ה' בְּשֵׁם בְּצַלְאֵל" הה"ד (הושע יד, ה): "אֶרְפָּא מְשׁוּבָתָם אֹהֲבֵם נְדָבָה" מה כתיב למעלה "הביאו בני ישראל נדבה לה'" ואח"כ "רְאוּ קָרָא ה' בְּשֵׁם בְּצַלְאֵל" אלא כשעשו העגל אמר הקב"ה למשה (שמות לב, י): "ועתה הניחה לי וגו'" אמר לו בדוק אותן שיעשו את המשכן מה כתיב באותו קלקלה (שם, ב) "פרקו נזמי הזהב" ומה הביאו נזמים וכשעשו המשכן עשו אותו נדבה ומה כתיב "כֹּל נְדִיב לֵב הֵבִיאוּ חָח וָנֶזֶם טַבַּעַת וְכוּמָז" בנזמים חטאו ובנזמים נתרצה להם ורוח הקדש צווחת על ידי הושע (הושע ב, א): "והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי" אמר משה לפני הקב"ה כתבת (שמות כא, לז): "כי יִגְנֹב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור" הרי הביאו חמשה חח ונזם, טבעת עגיל וכומז: