שמות רבה יב ב

<< · שמות רבה · יב · ב · >>

ב. עריכה

"הִנְּנִי מַמְטִיר כָּעֵת מָחָר בָּרָד כָּבֵד מְאֹד" זבדי בן לוי אמר סרט לו סריטה על הכותל אמר לו כשתגיע השמש לכאן ירד מחר הברד. "אֲשֶׁר לֹא הָיָה כָמֹהוּ בְּמִצְרַיִם" לומר לך שלא היה כמוהו בעולם ולא במצרים. אינו אומר ולא יהיה כמו שאמר במכת בכורות (שמות יא ו) וכמוהו לו תוסף אשר לא היה כמוהו כלומר לשעבר לא היה אבל עתיד להיות להבא אימתי בימי גוג ומגוג הדא הוא דכתיב (איוב לח, כג) אשר חשכתי לעת צר ליום קרב ומלחמה וכן הוא אומר (יחזקאל לח, כב) וגשם שוטף ואבני אלגביש. ועתה שלח העז את מקנך בא וראה רחמיו של הקדוש ברוך הוא אפילו בשעת כעסו ריחם על הרשעים ועל בהמתם לפי שמכת הברד לא היה משלחו עליהן אלא על יבול הארץ והיה מזהירן שישמרו עצמן ואת בהמתם כדי שלא ילקו בברד. הירא את דבר ה' מעבדי פרעה אמרו רבותינו זכרונם לברכה זה היה איוב ואשר לא שם לבו זה היה פרעה ועמו: