פתיחת התפריט הראשי

לעורך האלמוני,

תודה לך על ההוספות שלך לסימן זה בקיצור השולחן ערוך.

לצערנו, לא ניתן לאשר הוספות שכאלו בגוף הדף, זאת מכיוון שוויקיטקסט נועדה בראש ובראשונה לשימור טקסטים קיימים. על דפים השייכים (במרחב השם הראשי) ל"קיצור שולחן ערוך" לשקף, בצורה נאמנה ככל האפשר למקור, את מה שנדפס בספר "קיצור שלוחן ערוך" במהדורתו המקורית שנערכה על ידי הרב שלמה גאנצפריד.

כל הוספה והרחבה נוספים יתקבלו בברכה, אם בדף השיחה של הערך, או במרחב השם "ביאור", רצוי בדף חדש שייועד במיוחד לשם כך, נניח ביאור:הלכות בדיקת חמץ וביעורו.

כרגע אעביר את הוספותיך לדף השיחה, ואם בעתיד מישהו ירצה להרחיב, ניתו להעביר מדף השיחה לערך הנ"ל. בברכה, נחום - שיחה 09:46, 13 באפריל 2011 (IDT)

הוספות לסעיף אעריכה

על פי מנהג התימנים, ביום שבודקים גם שורפים. (משתמש אנונימי)

הוספות לסעיף חעריכה

לפי הקבלה, צריך שישים עשרה פתיתי לחם. (באר היטב על שולחן ערוך אורח חיים תלב ס"ק ח בשם האריז"ל)

חזרה לדף "קיצור שולחן ערוך קיא".